В последните години разработката на уеб сайтове с помоща на CMS (Content Management Systems, или система за управление на съдържанието) става все по-масово. Системи като WordPress, Joomla, Drupal и др. са все  по популярни сред разработчиците, защото спестяват време, дават добавена стойност и позволяват програмистите да се концентират върху решаването на специфичните изисквания в техния проект, като оставят рутинните задачи на избраният от тях CMS.
Курсът има за цел да представи основни понятия, принципи и подходи за анализ, моделиране и приложения на системи за управление на бази от данни в практиката. Особено внимание се отделя на релационните бази от данни и методите за дефиниране и изпълнение на потребителски заявки. Лекционният курс се състои се от следните части: основни понятия; модели на данните; проектиране на релационни бази от данни; перспективи за развитие на базите от данни. Курсът дава поглед върху основни въпроси от базите от данни, които ще подготвят студентите като специалисти по използване на системите за автоматизирано управление в различните области на живота.
Основни задачи на сигурността в БД. Бази от данни и продуктивна система: pоли и привилегии; управление на достъпа до данните чрез идентификация и автентификация на потребителите.