Лабораторията за психологически и педагогически изследвания към Центъра по хуманитарни науки на Бургаския свободен университет организира обучение за „неврофийдбек и биофийдбек терапевт – ниво 1“. Мотивацията за организирането на този тренинг е продиктувана от факта, че в последните години методите, базирани на съвременните невронауки, интегриращи постиженията на невропсихологията и психофизиологията с дигиталните технологии, доказаха своята ефективност в различни сфери – формиране на високи равнища на самоефикасност, преодоляване на различни познавателни дефицити, управление на професионалния стрес, немедикаментозна терапия в случаи на поведенчески, емоционални отклонения и разстройства на развитието и др. Курсът ще се проведе от опитни, лицензирани експерти в тази област. Обучението е предназначено за студенти, специалисти и професионалисти, които имат интерес и притежават базовите познания за използване на биофийдбек и неврофийдбек методите при решаване на съответни проблеми сега или в бъдеще, като практикуващи терапевти. Всички, които успешно завършат пълния курс ще получат съответни сертификати.