Курсът по управленска икономика е предназначен за магистърски програми по бизнес, икономика, администрация и управление. Учебното съдържание се фокусира върху поведението и ефективността на фирмата с пазарна сила. Акцентът е поставен върху пазарните структури с частична конкуренция – доминантна фирма и силен олигопол. Практическата насоченост се постига чрез представените примери и казуси от практиката.