По данни на Световния корупционен барометър Трансперънси Интернешънъл за 2016 година, (най-голямото и изчерпателно изследване по рода си), България е на първо място по корупция в сектора на публични услуги у нас. Липсата на достатъчно финансови ресурси води до неофициални плащания, липса на правила за конфликт на интереси, които с течение на времето се превръщат в "нормална" практика.
Провеждането на антикорупционно обучение е един от главните методи за преодоляване на тези проблеми. Учебната дисциплина е предназначена да запознае студентите със същността и специфичните измерения на един от най-дебатираните проблеми, пред които е изправено нашето общество –корупцията в контекста на корупцията в сферата на държавната и местна администрация