"Интелигентна специализация за иновации в регионите" е академична дисциплина и политически подход, който се фокусира върху развитието на регионалните икономики чрез идентифициране и насърчаване на уникалните им силни страни. Тя се базира на идеята, че икономическият растеж и иновациите могат да бъдат стимулирани, като се даде приоритет на специфични области на компетентност или потенциал във всяка регионална икономика. В рамките на тази дисциплина, студентите ще изучават различни аспекти на икономическото развитие, включително политики за иновации, регионално планиране, икономическа география и управление на интелигентни градове.