Дисциплината “Регионални стратегии за развитие” дава познания на студентите за значението, технологията и прилагането на програми, концепции и стратегии, в които са набелязани основните приоритети за развитието на регионите от различен порядък – национални, междудържавни, европейски и др. Основната цел на курса е студентите да получат знания за възможностите за влияние на четирите основни участника при формулирането и изпълнението на стратегиите за развитие на общинско, областно и национално ниво - бизнеса, гражданското общество, държавната администрация и политиците. Темите се фокусират не само върху методите на промотиране на икономически растеж и структурна промяна в регионите, но също върху подобряване на потенциала на по-голямата част от населението, чрез здраве и образование, както и условия на труд, независимо дали чрез държавни/публични или частни канали.