Основната цел на учебната дисциплина „Икономика и управление на регионите“ е да очертае основните връзки между комплексните икономически процеси и управлението на регионите. Предлагат се специализирани знания в областта на икономическата и управленската теория, както и за международната и националната практика за развитие на регионалната икономика и управлението. Обосновават се преките и косвени обществени ползи от цифровизацията и дигитализацията на икономиката, управлението и обществото, стопанското развитие на регионите, повишаването на ефективността на икономическите и пазарните системи, въвеждането на съвременни форми на тяхното публично управление.