Глобализацията на търговията, финансите и миграцията има значителни последици върху перспективите на държавите за икономическо развитие. Този курс изследва връзката между глобализацията и развитието в исторически и съвременен контекст. Целта на курса е да подготви студентите за интелигентно обсъждане и критична оценка на сложната връзка между икономическата глобализация и развитието в различни региони. Курсът помага на студентите да идентифицират значението на определени държави и региони в политическите и обществени процеси на интеграция и дезинтеграция; да се запознаят с възможните сценарии за политическо и обществено развитие в света и в регионите; да могат да прилагат елементи от стратегиите за икономическо развитие на отделни страни, като вземат предвид контекста на глобалните и регионални предизвикателства. Курсът предлага възможни стратегии за справяне с политически и обществени проблеми по отношение на предизвикателствата, свързани с политическите и обществени процеси на конвергенция и дивергенция в света и в регионите.