Информационната инфраструктура заема основно място в съвременната обработка на информацията. Тя се явява основен елемент при формирането на съвременните информационни системи. В рамките на този курс се обръща основно внимание на предназначението, стандартите за изграждане, архитектурата и комуникационната среда на компютърните мрежи. На студентите се дава възможност практически да се запознаят с проблемите, възникващи при изграждането, работата и поддръжката на комплексни системи, изградени на база единна мрежова инфрасреда.