Дисциплината развива практически умения за работа с Entity Framework (EF), която е стандарт за ORM технология в C# и .NET.  Изучават се практическото използване на Microsoft SQL Server, технологията за достъп до данни Entity Framework, както импортиране и експортиране на данни към различни формати. Entity Framework предоставя мощно обектно-ориентирано API за заявки към базата данни посредством CRUD операции. В курса ще бъдат разгледани подходите database-first и code-first, които позволяват mapping между релационна база с данни и обектно ориентиран модел. Entity Framework позволява mapping между релационна база и обектно-ориентиран модел чрез подходите database-first и code-first и предоставя мощно обектно-ориентирано API за заявки към базата данни и извършване на CRUD операции.