Дисциплината дава основни знания за алгоритмите и структурите от данни. Съдържанието включва: рекурсия и връщане назад, алгоритми за сортиране, комбинаторни алгоритми, алчни или лакоми алгоритми, динамично оптимиране, графи и алгоритми с графи. Студентите придобиват практически умения реализирайки множесто примерни задачи в областта на алгоритми и структури от данни.