Обучението по дисциплината Основи на управлението цели да запознае студентите с основните принципи и методи на управление, както и да спомогне за усвояване и използване на основните мотивационни теории, касаещи управлението на персонала. Това ще помогне стидентите да развият способността си за правилно и адекватно подбиране на най-добрия управленски метод според конкретната ситуация, спецификата на организацията и особеностите на средата, в която тя функционира. Учебното съдържание е съобразено с бъдещата професионална кариера на завършилите.