Дисциплината разглежда разработка на мултиплатформени мобилни приложения посредством Microsoft технологиите .