Икономиката е наука за избора. Въпросите, на които се опитва да отговори икономическата наука, са свързани с човешките действия, предприемани за удовлетворяване на безграничните желания на хората при ограниченост на ресурсите. Изграждането на икономически начин на мислене е в основата на вземане на правилни решения не само в стопанския живот, но и във всяка човешка дейност. Курсът по икономика запознава с основни понятия, модели, принципи, методи и теории, които помагат да бъдат разбирани и анализирани икономическите проблеми.