Дисциплината дава основни знания и умения за верификация на софтуер по време на разработка му посредством използването на компоненти тестове. Разглеждат се понятията: писане на компоненти тестове, анализиране на покритието на кода с тестове, избягване на зависимости, имитиране на обекти.