Основна цел на дисциплината e усвояване на знания и умения за работа с информация и дигитални устройства, работа с файлове, създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия и повторения, синхронизиране на действия на героите чрез визуална среда за блоково програмиране.