Защитата на личните данни придобива все по-голямо обществено значение в последните години. Разглеждането на защитата на личните данни като едно от основните средства на гражданите да се защитят от неправомерни действия от страна на администрацията и различните частноправни субекти е въпрос с изключителна значимост в правната теория и практика.
Защитата на личните данни придобива все по-голямо обществено значение в последните години. Разглеждането на защитата на личните данни като едно от основните средства на гражданите да се защитят от неправомерни действия от страна на администрацията и различните частноправни субекти е въпрос с изключителна значимост в правната теория и практика.
Обучението по тази дисциплина предполага общи познания по конституционно право и административно право и административен процес.