Обучението по дисциплината цели да запознае студентите с основните изисквания за изграждане и внедряване на системи за управление на информационната сигурност в сферата на здравеопазването. В рамките на курса ще се запознаете с основните принципи и стандарти за изграждане на системи за управление на информационната сигурност (СУСИ). Основната цел на обучението е да създаде способност в здравните мениджъри за правилно и адекватно прилагане на политики за информационна сигурност според конкретната ситуация, вида на управляваната от тях клиника/здравно заведение и особеностите на средата, в която функционира.