Обучението по дисциплината цели да запознае студентите с основните принципи и методи на управление, усвояване и използване на основните мотивационни теории, касаещи управлението на персонала. Да създаде способност в здравните мениджъри за правилно и адекватно подбиране на най-добрия управленски метод според конкретната ситуация, вида на управляваната от тях клиника/здравно заведение и особеностите на средата, в която функционира.