В структурно отношение дисциплината обхваща основни теми, разкриващи същността и проблемите на здравното застраховане. Главната задача е да се изтъкнат специфичните особености на застрахователните здравни продукти съществуващи на застрахователния пазар и възможностите за застрахователна здравна защита, като втори стълб на здравноосигурителната ни система. В хода на лекциите теоретичните поставновки се илюстрират със статистически отчетни формати на КФН и реални документи на застрахователни дружества, както и показване на възможностите за електронен достъп за информация за отделни методични единици. Студентите се запознават целенасочено и с организацията на здравното застраховане в частта сключване на застрахователни здравни полици, отчетност и прилежаща документация в застрахователните дружества, механизъм за ползване на здравни стоки и услуги. В лекционният материал е включено представяне и сравнителен анализ на актуални величини за предлаганите здравни застрахователни пакети и основните им характеристики. Полезна е и лекционната тема, която обхващата въпросите свързани със сбъдването на застрахователни събития, необходимите документи за завеждане на претенции по Здравна застраховка, давност и регламент за конфиденциалност.