Курсът е от магистърска програма по Комуникация и електронизация за ВЕИ. Код за достъп се получава на аудиторните занятия или при поискване на e-mail: Angel@bfu.bg