Курсът е предназначен за студенти магистърски програми в ЦИТН.