Заложените цели в учебната дисциплина са: Запознаване с последните технически постижения в област Съвременни системи за охрана и сигурност. Синхронизиране на представените постижения със световните стандарти. Полагане на стабилна основа на отделни охранителни системи. Практико приложни умения от страна на изграждане на основни модули по време на практическото обучение на студента. Изпълнението на тези цели доказано води до трайни знания и умения у студента. Характера на практическата работата не само затвърждава натрупаните до момента знания но и представлява стабилна основа за изграждане на инженерно мислене в избраната област.