Курсът е предназначен за студентите от магистърска програма по специалност ¨Бизнес информационни технологии¨ и ¨Мултимедийни технологии¨.