Курсът е предназначен за студентите от магистърска програма Бизнес информационни технологии