Курсът е за магистри от специалност ¨Бизнес информационни технологии¨