Курсът по  ¨Пътнотранспортна и автотехническа експертиза¨ е предназначен за студентите от  специалност ¨Съдебно технически експертизи¨ магистри