Курсът е за магистри специалност ¨Информационна сигурност¨, 2013 г.