Бизнес информационни технологии, 1 курс, задочно обучение, магистърска програма