Разглеждат се съвременните мрежови операционни системи и тяхната съвместимост.