Материали по дисциплината ¨Експертизи на електромагнитни излъчвания¨