В курсът се изучават задачите и моделите на бизнес-информационните системи, организацията и обработката на файлове за бизнес-системи, архитектурите на бази от данни, анализа и моделирането на данните, финансовите коефициенти във фирмата, бизнес-моделите с електронни таблици и икономическата оценка на бизнес-информационните системи.