Дисциплината “Електронна схемотехника I част” се явява фундаментална за останалите, схемотехнически дисциплини на специалността. В нея се разглежда устройството и принципа на действие на основните електронни аналогови схеми и устройства, постояннотокови и променливотокови усилватели, резонансни усилватели и генератори, диференциални усилватели и нелинейни преобразуватели на електрически сигнали, ограничители и компаратори на електрически сигнали.