В курса са включени теми от диференциално и интегрално смятане на функция на една реална променлива и се разглеждат основни понятия от теория на числовите множества и теорията на редиците от реални числа. Диференциране и интегриране на функция на една реална променлива се изучават задълбочено, като особено внимание се отделя на приложенията им.