Публична администрация, 2 курс, редовно обучение, бакалавърски програми