Ценообразуването е една от централните теми в областта на недвижимите имоти. Цените са от основно значение за всички участници на пазара, а ценовите решения имат критично влияние върху рентабилността. Дисциплината е насочена към разбиране на факторите, които влияят върху ценообразуването, стратегическото планиране на цените и ефективното прилагане на ценови тактики. През последното десетилетие развитието на информационните технологии и увеличения достъп до данни доведе до разработване на нови инструменти за анализ на цените – поставен е специален акцент върху ценовите проучвания.