Основните цели на този лекционен курс е обучаваните специалисти да усвоят базисни маркетингови знания и умения, да разберат спецификите на маркетинга и брандинга на продукта „недвижима собственост“ и на услугите свързани с управлението й. Друга важна цел на обучението е да се запознаят курсистите с поведението на потребителските сегменти, както на агенциите за недвижими имоти, така и на фирмите за пропърти мениджмънт и да усвоят аналитичните методи за маркетингови анализи. Чрез заложените в дисциплината учебни задания и казуси курсистите ще усвоят практически умения за разработване на маркетингови стратегии и програми за нуждите на конкретна фирма от сектора.