Обучението по дисциплината предоставя информация и знания,необходими за служители, които са пряко ангажирани в договарянето и извършването на покупко-продажби и отдаване под наем на недвижими имоти, с цел усъвършенстване на уменията им за консултиране на клиентите и иницииране на административните процедури, свързани със сделката. Курсистите ще придобият нови знания и умения за взаимодействие с държавните институции и организациите, предоставящи обществени услуги по въпроси, отнасящи се до реализиране на покупко-продажба или отдаване под наем на недвижими имоти. Ще бъдат представени съществуващите законови процедури при извършване на съответните видове сделки с имоти, както и задължителните изисквания на съпътстващите документи.