Дисциплината се изучава в специалност Публична администрация, III курс, задочно обучение