Курсът представя основните форми на външнотърговска дейност. В хода на обучение студентите се запознават с международните търговски термини, особеностите на подготовка, сключване и изпълнение на външнотърговската сделка, видовете оферти. Целта е да се формират знания за интердисциплинарната природа на външнотърговската сделка. На основата на външнотърговската експортна/импортна сделка се изучават посреднически, компенсационни и специфични операции. Внимание се отделя и на някои видове комплексни външноикономически операции, като се акцентира на принципите, подходите и конкретните форми на развитие на взаимоотношенията в стратегическите съюзи.