Курсът е предназначен за студенти от специалност ¨Публична администрация¨, редовна и задочна форма на обучение, 4 курс, 2013 г.