Публична администрация, 2 курс, редовно и задочно обучение, бакалавърски програми