Задължителна дисциплина за специалността “Публична администрация” и избираема за специалността “Връзки с обществеността” на ЦХН