Курсът с за студенти специалност ¨Публична администрация¨ и ¨Данъчна администрация¨, бакалавърка и магистърска форма на обучение