Курсът е за студенти от специалност ¨Данъчна администрация¨, 1 курс, задочно обучение, 2013