Курсър е за студенти от специалност ¨Данъчна администрация¨, магистърска форма на обучение