Курсът е предназначен за студенти от специалност ¨Публична администрация¨, задочна форма на обучение