Учебната дисциплина „Международни борси и борсови операции“ дава фундаментални и приложни знания за историята на възникване и развитие на борсите, видовете съвременни борсови площадки, листинга и делистинга на борсите, измерителите на борсовата активност, борсово търгуваните фондове, международния борсов рейтинг по пазарна капитализация и борсов листинг. Акцент се поставя на разглеждането на борсовите иновации на американската борсова система, лондонската борсова група, немската борсова група, азиатските фондови борси и криптовалутните борси.