Макроикономиката е един от разделите на икономическата теория и изучава поведението на икономиката като цяло. Наред със същността на макроикономическата проблематика, обхващаща измерителите на икономическата активност, макроикономическите проблеми и политики - курсът включва и определен брой теми, които въвеждат студентите в основните понятия на икономическата теория, пазара и пазарния механизъм.