Дисциплината "Компютърни престъпления" разглежда следните теми: Законова уредба, описание и коментари; Злонамерен софтуер; Разследвания на компютърните престъпления.